Ο Ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Λειτουργία, Διαδικασία και Συμβολή των Γονέων στην Επαγγελματική Επιλογή των Παιδιών. Γράφει η Ψυχολόγος Στέλλα Ζαχαράτου MSc

Στην περίοδο του λυκείου, οι μαθητές καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν σημαντικά την επαγγελματική τους πορεία και, κατά συνέπεια, τη ζωή τους. Η επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί σοβαρή σκέψη, ενημέρωση και υποστήριξη.

 

Continue Reading