Ο Ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Λειτουργία, Διαδικασία και Συμβολή των Γονέων στην Επαγγελματική Επιλογή των Παιδιών. Γράφει η Ψυχολόγος Στέλλα Ζαχαράτου MSc

Στην περίοδο του λυκείου, οι μαθητές καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν σημαντικά την επαγγελματική τους πορεία και, κατά συνέπεια, τη ζωή τους. Η επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί σοβαρή σκέψη, ενημέρωση και υποστήριξη.

 

Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί έναν κλάδο της ψυχολογίας που ασχολείται με τη βοήθεια των ατόμων να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, τις δεξιότητες τους και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να επιλέξουν την επαγγελματική πορεία που θα τους προσφέρει ικανοποίηση και επιτυχία. Πρόκειται για μια πολυσύνθετη διαδικασία που συνδυάζει την ανάλυση της προσωπικότητας, των επαγγελματικών τάσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Στους νέους, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κρίσιμος, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτή τη φάση μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την επαγγελματική τους πορεία και, συνεπώς, την συνολική ποιότητα της ζωής τους. Η ορθή κατανόηση των επαγγελματικών επιλογών και η συνειδητή λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη επαγγελματικής και προσωπικής ικανοποίησης.

 

Πως λειτουργεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βασίζεται σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση που περιλαμβάνει την ανάλυση της προσωπικότητας, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των αξιών του ατόμου. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται μέσω διαφόρων εργαλείων και μεθόδων, όπως:

 1. Ερωτηματολόγια και Τεστ Αξιολόγησης: Αυτά τα εργαλεία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να αναδεικνύουν τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του ατόμου. Υπάρχουν πολλά αξιόπιστα τεστ, όπως το Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), το Strong Interest Inventory, και το Self-Directed Search (SDS), τα οποία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την προσωπικότητα και τις επαγγελματικές προτιμήσεις του ατόμου.
 2. Συνεντεύξεις και Συζητήσεις: Οι προσωπικές συνεντεύξεις με τον ψυχολόγο επαγγελματικού προσανατολισμού είναι εξίσου σημαντικές. Μέσα από αυτές, ο ψυχολόγος μπορεί να κατανοήσει βαθύτερα τις επιθυμίες, τους στόχους και τις ανησυχίες του ατόμου. Αυτές οι συζητήσεις βοηθούν στην αποκάλυψη κρυμμένων ταλέντων και δυνατοτήτων, καθώς και στην αποσαφήνιση επαγγελματικών φιλοδοξιών.
 3. Εκπαιδευτικά και Επαγγελματικά Προγράμματα: Είναι επίσης σημαντικό το άτομο να ενημερωθεί για τις διάφορες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του. Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τις δυνατότητες εξέλιξης, τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας για κάθε επάγγελμα.

Πως πραγματοποιείται ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού περιλαμβάνει διάφορα στάδια, τα οποία μπορούμε  να τα συνοψίσουμε ως εξής:

 1. Αυτογνωσία: Το πρώτο και ίσως το πιο κρίσιμο βήμα είναι η αυτογνωσία. Το άτομο καλείται να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, ανακαλύπτοντας τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις ικανότητες και τις αδυναμίες του. Αυτή η αυτογνωσία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η επαγγελματική του επιλογή.
 2. Ενημέρωση: Στη συνέχεια, το άτομο πρέπει να ενημερωθεί για τα διάφορα επαγγέλματα και τις απαιτήσεις τους. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας, τις δυνατότητες εξέλιξης, τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.
 3. Συμβουλευτική Υποστήριξη: Η συμβουλευτική υποστήριξη είναι ένας σημαντικός πυλώνας της διαδικασίας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέσα από προσωπικές συναντήσεις με τον ψυχολόγο, το άτομο λαμβάνει καθοδήγηση και υποστήριξη για την ανάλυση των δεδομένων που έχει συλλέξει και για τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης. Ο ψυχολόγος παρέχει επίσης ψυχολογική υποστήριξη, βοηθώντας το άτομο να αντιμετωπίσει τυχόν άγχη και αμφιβολίες που μπορεί να έχει.
 4. Απόφαση και Σχεδιασμός Καριέρας: Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η λήψη απόφασης και ο σχεδιασμός της καριέρας. Βάσει των πληροφοριών και της καθοδήγησης που έχει λάβει, το άτομο καλείται να λάβει αποφάσεις και να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα της καριέρας του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιλογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, την αναζήτηση πρακτικής άσκησης ή την έναρξη αναζήτησης εργασίας.

 

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιλογή Επαγγέλματος

 1. Προσωπικά Ενδιαφέροντα: Οι μαθητές πρέπει να εξερευνήσουν τι τους αρέσει να κάνουν και ποιοι τομείς τους ενθουσιάζουν. Τα ενδιαφέροντα είναι ένας σημαντικός δείκτης για την επαγγελματική ικανοποίηση και επιτυχία. Έρευνες δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι εργάζονται σε τομείς που τους ενδιαφέρουν, είναι πιο ευτυχισμένοι και παραγωγικοί.
 2. Ικανότητες και Δεξιότητες: Η αναγνώριση των δεξιοτήτων τους βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν σε ποια επαγγέλματα θα μπορούσαν να διαπρέψουν. Οι σχολικές επιδόσεις και οι εξωσχολικές δραστηριότητες παρέχουν ενδείξεις για τα δυνατά τους σημεία.
 3. Οικογενειακός Παράγοντας: Οι οικογένειες συχνά επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος. Οι γονείς μπορούν να παρέχουν υποστήριξη αλλά και να θέτουν προσδοκίες. Η ισορροπία μεταξύ της προσωπικής επιλογής του μαθητή και των οικογενειακών προσδοκιών είναι σημαντική.
 4. Αγορά Εργασίας: Η ενημέρωση για τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της αγοράς εργασίας βοηθά τους μαθητές να επιλέξουν επαγγέλματα με καλές προοπτικές απασχόλησης. Για παράδειγμα, η τεχνολογία και η υγεία είναι τομείς με μεγάλη ζήτηση και αναπτυξιακές προοπτικές.

Αποτελέσματα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι μια στιγμή, αλλά μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται με τον χρόνο. Οι μαθητές που ακολουθούν μια καλά καθοδηγημένη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να αναμένουν τα εξής αποτελέσματα:

 1. Αυξημένη Αυτογνωσία: Οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντά τους και τις ικανότητές τους, πράγμα που τους βοηθά να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές.
 2. Καλύτερη Επαγγελματική Επιλογή: Με τη σωστή καθοδήγηση, οι μαθητές επιλέγουν επαγγέλματα που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες επαγγελματικής ικανοποίησης.
 3. Προσαρμοστικότητα: Οι μαθητές μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
 4. Αυτοπεποίθηση και Κίνητρα: Η σωστή καθοδήγηση ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και τους δίνει κίνητρα να επιδιώξουν τους στόχους τους με αποφασιστικότητα.
 5. Επαγγελματική Επιτυχία και Ικανοποίηση: Οι μαθητές που επιλέγουν επαγγέλματα που τους ταιριάζουν είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχημένοι και ικανοποιημένοι από την επαγγελματική τους ζωή.

 

Πως μπορεί ο γονέας να βοηθήσει το παιδί του να επιλέξει επάγγελμα;

Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια σημαντική απόφαση στη ζωή των παιδιών και οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη και καθοδήγησή τους. Θα εξετάσουμε διάφορες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να κάνουν μια καλά ενημερωμένη και προσωπικά ικανοποιητική επιλογή.

 1. Ενθαρρύνετε την Αυτογνωσία

Βοηθήστε το παιδί σας να κατανοήσει τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις δεξιότητές του. Συζητήστε μαζί του για τις δραστηριότητες που του αρέσουν και τις επιδόσεις του σε διάφορους τομείς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ερωτήσεις όπως:

 • Τι σου αρέσει περισσότερο να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;
 • Σε ποια μαθήματα αισθάνεσαι πιο άνετα και γιατί;
 • Ποιες δραστηριότητες σε κάνουν να αισθάνεσαι περήφανος/η;
 1. Προσφέρετε Υποστήριξη και Ενθάρρυνση

Είναι σημαντικό να δείξετε στο παιδί σας ότι το στηρίζετε σε ό,τι επιλέξει. Ακούστε τις απόψεις του χωρίς να το κρίνετε και δείξτε ενδιαφέρον για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Η ενθάρρυνση και η υποστήριξή σας θα του δώσουν αυτοπεποίθηση να εξερευνήσει τις επιλογές του.

 1. Παρέχετε Ενημέρωση

Βοηθήστε το παιδί σας να συγκεντρώσει πληροφορίες για διάφορα επαγγέλματα. Μιλήστε του για τις απαιτήσεις, τις προοπτικές και τις συνθήκες εργασίας σε διάφορους τομείς. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστες πηγές, όπως επαγγελματικούς οδηγούς, ιστοσελίδες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλές από επαγγελματίες ψυχολόγους.

 1. Ενθαρρύνετε την Εξερεύνηση

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες, όπως εθελοντική εργασία, πρακτική άσκηση και εξωσχολικές δραστηριότητες. Αυτές οι εμπειρίες μπορούν να του δώσουν πολύτιμες γνώσεις για τα ενδιαφέροντά του και να το βοηθήσουν να ανακαλύψει νέες δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές.

 1. Συζητήστε τις Προοπτικές της Αγοράς Εργασίας

Μιλήστε στο παιδί σας για τις τάσεις και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Συζητήστε για τους τομείς με μεγάλη ζήτηση και τις αναδυόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να έχει μια ρεαλιστική εικόνα για το μέλλον και τις δυνατότητες απασχόλησης.

 1. Προσφέρετε Πρότυπα και Εμπειρίες

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μιλήσει με επαγγελματίες από διάφορους τομείς. Μπορείτε να κανονίσετε συναντήσεις με φίλους ή συγγενείς που εργάζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα. Οι εμπειρίες και οι ιστορίες τους μπορούν να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις και έμπνευση.

 1. Σεβαστείτε τις Επιλογές του

Αφήστε το παιδί σας να πάρει τις δικές του αποφάσεις και να ακολουθήσει τα δικά του ενδιαφέροντα και όνειρα. Είναι σημαντικό να μην επιβάλλετε τις δικές σας προσδοκίες ή να το πιέζετε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Ο σεβασμός στην αυτονομία του παιδιού θα το βοηθήσει να αναπτύξει αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα.

 1. Αναζητήστε Επαγγελματική Καθοδήγηση

Αν χρειάζεται, αναζητήστε επαγγελματική καθοδήγηση από ειδικούς ψυχολόγους επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί σας να ανακαλύψει τις επαγγελματικές του επιλογές και να λάβει υποστήριξη σε αυτή την κρίσιμη φάση της ζωής του.

 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία και την ευημερία των νέων. Η σωστή καθοδήγηση και η υποστήριξη, τόσο από τους γονείς όσο και από επαγγελματίες ψυχολόγους, μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επαγγελματική πορεία και την προσωπική ικανοποίηση των νέων. Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας “Ψυχή & Ίασις”, είμαστε εδώ για να παρέχουμε τη στήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι νέοι για να κάνουν ενημερωμένες και επιτυχημένες επαγγελματικές επιλογές. Nα θυμάστε ότι η επαγγελματική επιτυχία ξεκινάει με τη σωστή καθοδήγηση και την υποστήριξη. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε περαιτέρω υποστήριξη, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές!

Στέλλα Γ. Ζαχαράτου
Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια MSc
Πτυχιούχος Κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου Canterbury University UK
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση και κλινική & ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση στην
Παιδοψυχολογία & στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT)
https://stellazaharatou.com/

*Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της ιστοσελίδας*

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *